top of page

Hva er i veien med

15-minutters byen?

Det må jo være perfekt å ha alt du trenger innenfor en radius på 15 minutter fra der du bor. Eller er det en del av myndighetenes plan om å kontrollere og overvåke oss?

Tekst: Pia Strømstad 

clem-onojeghuo-bq-1seg1cPI-unsplash.png

15-MINUTTERS BYER: En urban tankegang om at folk skal bo slik at de kan sykle eller gå til alt de trenger. Illustrasjonsfoto: Clem Onojeghuo/Unsplash.com

Tanken er jo ikke ny. Mange byplanleggere legger opp til at innbyggerne skal ha tilgang til alt de trenger i nærheten. Når jobb, matbutikker, apotek og spisesteder ligger nær der folk bor, vil behovet for transport være minimalt. Folk skal kunne gå, sykle eller bruke offentlig transport, i stedet for å bruke bil.

 

I Norge har regjeringen et uttalt mål om det som kalles knutepunktutvikling. Det skal bygges høyere og tettere rundt steder hvor det allerede finnes kollektivtransport.  Transportøkonomisk institutt (TØI) har blant annet sett på transport og klimaeffekten av knutepunktfortetting i Bergen, Kristiansand og Oslo. Biltrafikken blir redusert når man fortetter på den måten, men effekten er størst i sentrum av byene og noe mindre rundt knutepunkter utenfor sentrum.

geranimo-J8LsSY0UL3Y-unsplash.png

URBANE BYER: Ålesund sentrum er lite og tett, og også der legger de en plan for å lege til rette for mer gåing og sykling slik at det skal bli lettere å ta helsevennlige valg, som det heter i fylkeskommunens Plan for areal, klima og transport i Ålesundregionen.
Illustrasjonsfoto: Geronimo/Unsplash.com

Begrepet og konseptet 15-minutters byen har likevel den fransk-colombianske urbanisten Carlos Moreno æren for. Han er tilknyttet universitetet Sorbonne i Paris og ble tildelt Obel-prisen for begrepet i 2017. Obel-prisen deles ut av den danske Obel-stiftelsen og er en internasjonal utmerkelse som belønner arkitektur som setter mennesket og miljøet i sentrum.

 

På sitt beste er tanken med 15-minutters byen at du skal kunne gå eller sykle til alle nødvendige aktiviteter, men også at aktivitetene skal være sunne og klimavennlige. Det skal finnes parker og aktivitetsområder slik at du kan holde deg i form. Du skal ha tilgang til sunn og god mat. Skoler, arbeidsplasser og helseinstitusjoner skal ligge innenfor samme 15-minutters radius. Det skal være kulturtilbud, sosiale møtesteder, muligheter for delingsøkonomi og små verksteder hvor ting skal kunne repareres og fikses. Egentlig et fullverdig lite lokalsamfunn, men likevel en del av en større by.

darth-liu-SnhHx_wVbnc-unsplash.png

ÅPNER FOR MER SYKLING: Ved å bygge og tilrettelegge for boliger nær knutepunkter, skal man skal kunne sykle eller gå til jobb, butikker og sosiale arenaer. 
Illustrasjonsfoto: Darth Liu/Unsplash.com

benjamin-elliott-dYaFgsoN30Q-unsplash.png

Villdyret våkner

Det høres ut som en idyll, men da våkner konspirasjonsdyret. Motstanderne mener at dette er en del av en større plan for å hindre folk i å bevege seg lenger enn 15 minutter fra der de bor. Konspirasjonsteoretikerne fikk vann på mølla da Oxford-regionen i Storbritannia innførte rushtidsrestriksjoner på flere veier. Det fikk rundt 2000 mennesker til å demonstrere mot det de mente var et forsøk på å stenge folk inne i små områder. De mener at det ikke handler om klima, men om kontroll, og flere byråder mottok til og med drapstrusler.

 

En 12 år gammel jente vekket sterke følelser hos folk. I en tale mente hun at myndighetene snart kommer til å innføre ID-gjenkjenning for å holde folk innenfor sonen.

 

«Våg ikke å ta fra meg barndommen og framtiden ved å gjøre oss til slaver for et vanvittig digitalt overvåkingsfengsel.»

NEI TIL GETTOER: Motdemonstrantene ser på 15-minutters byer som en getto som vil kneble folks bevegelsesfrihet. Illustrasjonsfoto: Benjamin Elliot/Unsplash.com

Motstanden ble forsterket av et parlamentsmedlem som mente at trafikkbegrensninger og 15-minutters byer kommer til å begrense folks personlige frihet. 

 

Når folk demonstrerer, kaller de det ikke 15-minutters byer, men 15-minutters gettoer. De mener at det er kort veien mellom dette og et slags utendørs fengsel. En britisk Tik-Toker har også påstått at myndighetene er i ferd med å dele opp byer i soner og at man kommer til å måtte søke om tillatelse til å krysse grensene.

 

Den kjente kanadiske psykologen Jordan Peterson har twitret at tanken om nabolag hvor man skal kunne gå til alt, er god. Men at «idiotiske, tyranniske byråkrater» skal få bestemme hvor vi får lov til å kjøre, er del av en «veldokumentert plan».

Frihet eller begrensning

Verdens økonomiske forum – de som samles i Davos hvert år – har omfavnet planen om 15-minutters byer, og det har igjen ført til at motstandere ser at dette er del av en større plan om å innføre global kontroll.

 

I Edmonton i Canada protesterte folk mot planene om 15-minutters byer ved å påstå at vi kommer til å tilbringe 90 prosent av livet innenfor denne radiusen, samtidig som myndighetene overvåker karbonavtrykket vårt.

jan-antonin-kolar-hN_zCni3ILg-unsplash.png

I et intervju med arkitekturnettstedet Dezeen.com benekter Carlos Moreno at hensikten nærmest er å stenge folk inne i små lokalsamfunn. Tanken er i stedet å binde knutepunktene sammen ved hjelp av sykkelstier og gågater og tilby et stort utvalg av ulike tilbud i byen.

 

Mange har reagert på at det vil begrense muligheten til å kjøre bil. Spesielt i USA, der mange byer i hovedsak er bygget opp rundt at man skal kjøre til alt. Noen vil kanskje se at det er godt å slippe å måtte kjøre bil for å komme til et kjøpesenter utenfor byen, fordi det du trenger finnes i nærheten. Sånn kan man snu på det og se at tanken om 15-minutters byer begrenser behovet for å bruke bil. Det ligger en frihet i det også.

nhi-dam-hfhra5dsnXg-unsplash.png

SYKKELAVSTAND: I 15-minutters byer skal alle aktiviteter ligge innenfor en sykkel-eller gå-radius på om lag et kvarter.
I
llustrasjonsfoto: Nhi Dam/Unsplash.com

Kilder: dezeen.com, abc.net.au, toi.no, obelaward.no, regjeringen.no

bottom of page