top of page

Fra vondt til verre i 3 år!

Ring 1-oppgraderingen: Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen stenges

TEKST LEIF SOLLIE

IMG_7639.jpeg

Utkjøringen fra Vaterlandstunnelen.

IMG_7634.jpeg

Et par hundre meter med åpen himmel mellom de 2 tunnelene.

IMG_7605.jpeg

Nedkjøringen til Vaterlandstunnelen rett fram til høyre.

Fra starten av juli blir Ring 1 stengt for oppgradering av tunnelene, og Pilestredet blir stengt helt til St. Olavs gate.

Hvilke alternativer er vi blitt tilbudt:

Ingen, så vidt meg bekjent.

Rundt 20.000 biler bruker denne veien daglig, og nå skal disse «trylles» bort. Prognoser tilsier at opptil 25% vil la bilen stå, og ta kollektivt. Resten av trafikantene skal da slite med store kødannelser i 3 år framover. Det koster bedrifter og samfunnet stort.

Hausmannsgate og Operatunnelen og Bygdøy allé blir garantert store flaskehalser. Folk vil ty til små bygater for å finne alternative veier til jobb etc. Vareleveringer, taxi og nødetater vil ikke få det lett.

Hva bør og må gjøres:

NR. 1

For å avlaste Operatunnelen med køer helt til Bygdøy-lokket, og deretter avtak opp Bygdøy allé, må bommen fjernes i Løkkeveien, slik at trafikken igjen kan kjøre opp i Vika, inn på Dronning Mauds gate, og videre opp Løkkeveien til den gamle amerikanske ambassaden i Henrik Ibsens gate. Her kommer en seg lett videre til sentrale steder i byen.

IMG_7610.jpeg

Løkkeveien er i dag stengt for all trafikk, utenom busser.

NR. 2

Kommer du fra Ryenkrysset og skal ned i Operatunnelen, bør en for å hindre store kødannelser, ta første avtak i tunnelen mot Carl Berner og Lodalen. Deretter inn på Dyvekes vei (her burde det settes opp et lyskryss), og videre ned  til Oslo gate. Tar en til høyre, kommer en ut i Schweigaards gate. Og herifra kommer en videre opp til Hausmannsgate, og kan kjøre videre opp Ullevålsveien eller Maridalsveien. Men det kommer til å bli mye trafikk her.

IMG_7642.jpeg

I Oslo gate er det også plassert ut en bom, og den er stengt for bilister i rushtiden. Bommen bør klart fjernes.

IMG_7643.jpeg

Bispegata ned mot Bjørvika.

foto: GettyImages

Ett «gjennomkjøring forbudt» skilt møter bilistene mot slutten av Dyvekes vei, før en kommer ned i Oslo gate. Og et nytt forbudsskilt står i begynnelsen av Bispegata. 

Et kontroversielt forslag ville være å åpne hele Dyvekes vei og Bispegata helt ned til Dronning Eufemias gate for trafikk.

Det er kun busser, trikker, syklende og gående som bruker veien idag. Innimellom avgangene for kollektivtrafikk, er gaten helt tom. En stor trasé som er lite i bruk. Slipp bilene fram!

Det trengs ikke mye ombygging av Bispegatas få hundre meters lengde for å klare dette.

Ved å åpne opp for trafikk her, hadde mye vært spart. Og det hadde blitt en mye bedre trafikkflyt i rushtidene.

IMG_7621.jpeg

Fra Dronning Eufemias gate kunne en åpne opp Tollbugaten opp til Nedre Slottsgate. Videre over Wessels plass og inn på Stortingsgaten. Da hadde vi fått en ny gjennomgående «passasje» i sentrum fra øst til vest.

IMG_7615.jpeg

Alternativet til dette er å åpne opp Rådhusgaten helt opp til Rosenkrantz gate og kjørt denne inn til Stortingsgaten.

En annen mulighet er å åpne opp begge gatene, slik at en kunne kjørt opp den ene, og ned den andre. Da hadde det fortsatt vært plass til sykkelfelt og/eller kollektivfelt. Det hadde resultert i langt bedre trafikkflyt. I tillegg må det tilrettelegges med grønn bølge på trafikklysene.

Om bare 2 stive måneder skjer dette, og det blir garantert kaos. «Vent å se hva som skjer-holdningen» er lite holdbar, for alle vet at dette blir ille å leve med, atpåtil skal dette vedvare i 3 år.

Undertegnede bruker normalt 1 time og 15 minutter til jobben med bil (hver vei).
Jeg prøvde kollektivreise og bil en normal dag, og det tok 1 time mer hver vei.
Å være på reise 4,5 timer hver dag for å jobbe i Oslo er ikke regningssvarende. Hverken for miljøet, lommeboka eller privatlivet.

Oslos politikere virker helt handlingslammede, og «vent å se-holdningen» er skremmende. For dette kommer til å bli ille!

Kollektivt:
Nesten daglige signalfeil skaper stadige problemer for togtrafikken. El-busser og trikker er ikke skodd for harde, norske vintre. Og en forventer at flere reiser kollektivt!?

Hvor er virkelighetsforståelsen?

Oslo kommune ønsker mindre biltrafikk inn mot sentrum. Men med den kvaliteten på deler av kollektivtrafikken som tilbys i dag, blir det svært vanskelig å få til.

I tillegg oppfordres folk til å sykle og gå mer. Ikke alle bor så nær jobben eller barnehagen at det er mulig.

Arbeidstakere som pendler inn til Oslo, kan komme til å søke seg jobb utenfor bykjernen eller i nabokommunene. Hvis småbedrifter etter hvert mangler arbeidskraft, kan de komme til å følge etter. Og da blir det fort reduserte skatteinntekter til kommunen. Et tveegget sverd!

Grunnen til hele den 3-årige nedstengningen er å sikre det nye regjeringskvartalet bedre. Derfor skal tunnelene graves mange meter dypere ned i bakken.

Og et nytt regjeringskvartal til over 60 milliarder skal vi også godta. Det hadde vært mer fornuftig å flyttet hele «kvartalet» litt ut av sentrum, slik USA valgte å gjøre med sin ambassade. Selvsagt med god offentlig transport til og fra.Medtrafikanter: Lykke til de neste 3 årene!
Utfordringene vil stå i kø!

Leif Sollie

bottom of page