top of page

Illustration: Getty images

hope.png

Tekst: Pia Strømstad 

historier om håp

Vi skal ikke bagatellisere krig, vold og klimaødeleggelser. Men når det føles som om verden går av skaftet, er det også viktig å tviholde på at det finnes håp – og at det finnes godhet i verden.

8

flowers-hope.png

Fritt for klasevåpen

I september kunne Bosnia-Hercegovina endelig slå fast at landet er ryddet for klasevåpen, mer enn 30 år etter at krigen på Balkan brøt ut. 2157 miner er fjernet, og nesten 90 prosent av jobben er gjort av mineryddere fra Norsk Folkehjelp. Klasevåpen dreper og lemlester, og spesielt barn er utsatt for dem, fordi barn er nysgjerrige og kan finne på å plukke dem opp.

Lovende medisiner

flowers-hope.png

I 2023 godkjente USA legemiddelet Lecanemab til bruk mot Alzheimer, og da kan det snart bli godkjent i Europa og Norge også. Medisinen reduserer plakk i hjernen tidlig i sykdomsforløpet. 

I juli ble kreftmedisinen Trodelvy innført i Norge. Da hadde den allerede vært tilgjengelig i flere andre land, blant annet i Sverige. Studier viser at Trodelvy gir pasienter med uhelbredelig trippelnegativ brystkreft vesentlig lenger levetid sammenlignet med om de bare hadde fått cellegift.

En ny behandling med biologiske legemidler viser at 70 prosent som sliter med psoriasis får god effekt.

I tillegg foregår det naturlig nok lovende forskning på flere områder. Én av medisinene som man har spesielt tro på, er utviklet ved NTNU i Trondheim. Ingen lignende kreftmedisiner i verden er kommet like langt i utviklingen, og for tiden testes den ut på mennesker.

Mindre avskoging av regnskogen

flowers-hope.png

Rundt 10 prosent av alle verdens biologiske arter finnes i Colombia, og regnskogen i landet rommer et rikt og mangfoldig dyre- og planteliv. I løpet av de ni første månedene i år, gikk avskogingen ned med hele 70 prosent sammenlignet med i fjor. Det er fortsettelsen på en solid og god trend. I 2022 gikk avskogingen ned med 29 prosent sammenlignet med året før.

10 arter reddet fra utrydding

flowers-hope.png

31.000 arter er truet av utrydding ifølge den internasjonale rødlisten, men miljøtiltak og tiltak mot krypskyting gir resultater og gjør at flere arter reddes fra utrydding. Disse 10 står på gladlisten, selv om artene fortsatt er sårbare.

  • Gråhvalen

  • Fjellgorillaen

  • Hvithodehavørn

  • Pandaen

  • Arabisk oryxantilope

  • Pantergaupe

  • Sibirtiger

  • Løvetamarin

  • Vortetrane

  • Amerikansk bison

 

Vi kan bare legge til at villdyrbestanden øker i flere deler av verden!

Det flyter mengder av plast i havet, og det blir stadig mer av den. Men det er likevel mye mindre enn det man har trodd tidligere. Over 95 prosent av all plasten er biter som er større enn 2,5 cm. Større biter som flyter på overflaten, er mye lettere å fjerne enn mikroplast. Det kan gjøre oppryddingen enklere, selv om det fortsatt vil ta tid.

Mindre plast i havet

flowers-hope.png

Bakterie spiser klimagasser

flowers-hope.png

Kunstgjødsel som brukes i landbruket, avgir lystgass eller N₂O, og står for 4,2 % av klimagassutslippene i Norge, ifølge Miljødirektoratet. Lystgass er en skadelig klimagass og regnes som den tredje viktigste etter CO₂ og metan. Nå har forskere ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) funnet opp en bakterie som kan spise opp lystgassen fra kunstgjødsel. Det kan kutte utslippene fra landbruket med 95 prosent!

Årets TV-aksjon vekket givergleden hos folk, selv om mange opplever økonomisk vanskelige tider. 311 millioner kroner er 20 millioner mer enn året før. Pengene går til Redd Barnas arbeid for barn rammet av krig og konflikt i Gaza, Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.

311 millioner kroner til Redd Barna

flowers-hope.png

Hjelp til jul

flowers-hope.png

Flere enn vanlig sliter med økonomien nå før jul, men det finnes hjelp å få! I alle større byer arrangeres det julefeiring for folk som ikke har noen å være sammen med. Frelsesarmeen https://frelsesarmeen.no , Kirkens bymisjon https://kirkensbymisjon.no , Røde Kors https://www.rodekors.no og Matsentralen https://www.matsentralen.no er blant organisasjonene som tilbyr mat og annen hjelp. Private og bedrifter samler inn penger og gaver som deles ut til dem som trenger det. Det arrangeres Spleis og andre pengeinnsamlinger. Og det ingen skam å be om hjelp! Heller ikke hvis du bare trenger noen å snakke med i en tung tid. Som en mann som ringte Kirkens SOS www.kirkens-sos.no/krisetjenesten en julaften han satt helt alene sier det:

 

– Hun som svarte på telefonen fortalte at hun hadde tatt på seg bunaden, det fineste hun hadde for å feire julaften med oss som ringte. Det fikk meg til å føle meg så viktig. Tenk at det sitter noen der på selveste julaften og pynter seg for meg.

bottom of page