top of page

Sånn blir den nye småhusplanen i Oslo

Tekst: Pia Strømstad    

Reguleringsplanen for småhusområdene i Oslo skapte brudulje. Men nå er et nytt forslag fra byrådspartiene i samarbeid med Høyre og Venstre klart. I hvert fall for høring.

eddaveien-8.png

Utgangspunktet for det første forslaget fra Plan og bygningsetaten (PBE) var å hindre at utbyggerne fikk for stort spillerom. Planen skulle i stedet sikre småhusområdene og grøntarealene i byen. Det ble blant annet varslet forbud mot firemannsboliger, forbud mot flere enn tre hus i rekke og det som kunne betegnes som blokker. Forbud mot takterrasser, forbud mot å felle store trær – også hvis de hindret ny bebyggelse. Krav om 600 kvadratmeter tomt per bolig og minst 8 meter mellom husene. 

 

Det fikk noen til å sette kaffen i halsen. Nå har byrådspartiene Ap, MDG og SV gått sammen med Høyre og Venstre, og blitt enige om et forslag. 

 

Det nye forslaget åpner for høyere utnyttelsesgrad enn det det første forslaget la opp til. Ifølge et anslag fra PBE, vil det kunne gi 3000 flere boenheter. 

 

Dette er noen av de viktigste endringene: 

 

  • Det vil fortsatt være lov å bygge firemannsboliger. 

  • Per i dag er utnyttelsesgraden på tomten 24 prosent. I det første utkastet ble det foreslått 16 prosent. Partiene er blitt enige om 18. 

  • Tomtekravet per bolig reduseres til 400 kvadratmeter. 

  • Takterrasser tillates, men de må trekkes inn fra kanten og vil ikke regnes som uteareal. 

  • Formen på taket skal tilpasses det som gjelder for 2/3-deler av husene rundt. 

  • Det blir ikke krav til parkeringsplasser, men det kan legges opp til maks to per bolig.

  • Derimot blir det krav til fire sykkelplasser per boenhet, og to av dem må være overdekket. De to vil regnes som bebygget areal. 

 

Småhusplanen berører 28.300 eiendommer med ca. 40.000 boenheter i 13 bydeler. Forslaget sendes ut på høring i midten av juni for siden å vedtas i bystyret. 

 

Aftenposten har fått kommentarer fra de politiske partiene som har gått sammen om forslaget, og selv om alle føler at de har måttet gi noe, er de også enige om at de har fått gjennomslag for ting som har vært viktige for dem. Det kan jo gi håp om at småhusplanen nå kan lande. 

bottom of page